Grup Oscat


Coordinador Dra. Ana Monegal
Secretaria Dra. Ana Lafont
Tresorer Dr Kanterewicz
Vocals Dr. C. Gómez
Dr. S.Martínez
Dr. S. Holagado
Dr. E. Casado

Projectes

Estudio LabOscat. IP: Dra Guañabens

En l'estudi han participat 14 centres del grup de treball i ha estat finançat per una beca col·laborativa de la SCR.
Els seus resultats han estat comunicats en diferents congressos nacionals i internacionals (ESCEO, SER, ECTS i EULAR).

Publicació:
Guañabens N, Filella X, Monegal A, Gómez-Vaquero C, Bonet M, Buquet D, Casado E, Cerdá D, Erra A, Martinez S, Montalá N, Pitarch C, Kanterewicz E, Sala M, Surís X, Torres F; LabOscat Study Group. Reference intervals for bone turnover markers in Spanish premenopausal women. Clin Chem Lab Med. 2015 Jun 18. pii: /j/cclm.ahead-of-print/cclm-2015-0162/cclm-2015-0162.xml. doi: 10.1515/cclm-2015-0162. [Epub ahead of print]

Projectes en desenvolupament:

“Efecte de la proteïna transportadora de la vitamina D (DBP) en els valors sèrics de la Vitamina D i en la seva activitat biològica. Estudi LabOSCAT en la població adulta sana.” IP: Dra Peris
L'estudi es realitzarà amb les mostres biològiques de l'estudi LabOSCAT original
Està finançat per una beca col·laborativa de la SCR

En l'actualitat la Dra Carmen Gómez ha proposat iniciar un nou estudi prospectiu clínic que està en les seves primeres fases de desenvolupament.