Junta directiva

President Joan Miquel Nolla Solé
Vicepresidenta Sílvia Martínez Pardo
Secretària Estefania Moreno Ruzafa
Tresorer Jordi del Blanco Barnusell
Vocal 1 Andres Ponce Fernandez
Vocal 2 Lourdes Mateo Soria
Juntes anteriors

Juntes anteriors