Qui som

La Societat Catalana de Reumatologia (SCR) es una entitat sense ànim de lucre, lligada a la Acadèmia de Ciències Mèdiques, que te com objectiu fonamental augmentar el coneixement existent al voltant de les malalties reumàtiques, amb la decidida voluntat de millorar la salut dels ciutadans.

Impulsa i dona a conèixer la recerca que duen a terme els reumatòlegs catalans i assegura la seva formació continuada. Així mateix, està a disposició de les autoritats sanitàries del país, amb les que col·labora en les tasques de planificació, i de les associacions de pacients, a les que assessora en les de divulgació.

Es una societat plural i diversa, molt ben cohesionada, amb una llarga tradició científica, més de 70 anys ens contemplen, que es renova dia a dia i es projecta cap el futur, essent en tot moment molt conscient del gran impacte que les malalties reumàtiques tenen sobre la qualitat de vida dels pacients.

 

Dr Joan M. Nolla Solé
President SCR